Все для енергоменедженту

Енергетичний менеджмент – це комплекс заходів з моніторингу, аналізу та оптимізації постачання й використання енергії.

Завдяки розробленню та впровадженню енергетичної політики досягається економія енергетичних ресурсів та відбувається відповідне скорочення витрат на енергію, при цьому забезпечується достатній рівень постачання енергії та надання високоякісних енергетичних послуг (освітлення, опалення тощо).

Серед основних переваг впровадження системи енергоменеджменту в містах є заощадження бюджетних коштів, підвищення ефективності використання енергоресурсів і підтримка місцевої економіки.