Підтримка

В рамках проекту «Енергоефективність у громадах ІІ», який реалізується компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) для партнерів проекту передбачено Механізм Підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель.

В даному розділі Ви знайдете перелік умов співфінансування.

Умови конкурсу співфінансування

Загальна інформація

відкрити згорнути

Партнерською організацією з реалізації Механізму Підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель в муніципалітетах виступає Асоціація “Енергоефективні міста України” (далі – АЕМУ).

Для впровадження Механізму буде оголошено 4 хвилі конкурси (перша відбулася у 2018р. та 3 – у 2019р.), в яких в якості апліканта (заявкника) зможуть взяти  участь лише міста-учасники проекту «Енергоефективність у громадах ІІ».

Заявки, що подаватимуться на конкурс, повинні бути заповнені згідно із пунктами, перелік яких зазначено на цій сторінці нижче та відповідати наступним запланованим практичним заходам для громадських будівель:

 • різні види енергоаудитів (експрес, детальний чи інвестиційний);
 • аналіз економічної доцільності проведення заходів з підвищення енергоефективності;
 • впровадження он-лайн системи енергомоніторингу;
 • розробка проектної документації для заходів зі зменшення потреб в енергії, термо-модернізації, встановлення ІТП;
 • інші консультаційні послуги, які спрямовані на підвищення енергоефективності громадських будівель.

Фінансова підтримка надається за умови не менш як 30%-го співфінансування заходів містом. Кошти виплачуватимуться безпосередньо виконавцеві робіт згідно із визначеною фінансовою процедурою. Сума співфінансування від Механізму Підтримки, яка виділятиметься для проекту-переможця, не перевищуватиме 2500 Євро.

Офіційне оголошення конкурсу здійснюється шляхом публікації на веб-сторінках www.misto-em.org.ua та www.enefcities.org.ua, а також через розсилку електронних повідомлень містам-учасникам проекту. Для потенційних учасників конкурсу експертами АЕМУ буде проведено спеціалізований вебінар щодо процедури заповнення конкурсної заявки. Про дату та час проведення вебінару буде повідомлено під час оголошення конкурсу. Упродовж періоду, відведеного для підготовки та подачі заявки, при офісі АЕМУ діятиме служба консультативної підтримки аплікантів.

Процедура підготовки та подання заявки

відкрити згорнути

На етапі підготовки заявки аплікат (ОМС) заповнює аплікаційну форму, де надає інформацію про себе чи кінцевого бенефіціара, короткий опис (до 1500 знаків) і обґрунтування запланованих заходів та бюджет цих заходів, де має бути вказана загальна сума витрат (із деталізацією, якщо вона перевищує 1000 Євро), очікуваний обсяг фінансової підтримки та гарантована сума співфінансування від муніципалітету (не менше 30% від загальної суми), а також очікувані надходження від третьої сторони (якщо такі плануються).

Міська рада може подавати декілька заявок та брати участь у всіх чотирьох конкурсах, проте очікується, що загальний внесок Механізму для одного ОМС не буде перевищувати 4000 Євро.

Подана заявка має містити наступні документи:

 • заповнений формуляр заявки;
 • зобов’язання міста щодо дофінансування в розмірі не менше 30% від бюджету запропонованого проекту (офіційний лист на бланку ОМС та рішення виконкому/ради про виділення такого фінансування).

Заявки слід подавати до вказаної кінцевої дати (для першої хвилі конкурсу – це 30 листопада) в електронному вигляді (скан-копії або у форматі pdf) на адресу office@enefcities.org.ua), а також надіслати у паперовому вигляді до офісу АЕМУ у Львові (вул. Плетенецького, 2, офіс 1, 79020 Львів, Україна) не пізніше зазначеної дати (за поштовим штемпелем). Заявки, подані після зазначеної в оголошенні конкурсу дати та часу, розглядатися не будуть, заявникам  може бути рекомендовано подати їх  на пізніші конкурси.

Оцінка поданих заявок

відкрити згорнути

Відбором заявок займатиметься конкурсна комісія, яка здійснюватиме їх адміністративну перевірку та підрахунок балів згідно з критеріями їх оцінки. Комісія перевірить відповідність пропозицій критеріям відбору та економічну доцільність і фінансову обґрунтованість запланованих заходів на вказаний період. На основі здійсненої оцінки буде створено рейтинг заявок та відібрано ті пропозиції, які отримають фінансування на їх впровадження. Для відбору братимуться до уваги, зокрема, такі показники, як:

 • адміністративна відповідність заявника вимогам конкурсу;
 • технічна доцільність та обґрунтованість пропозиції;
 • вплив затрачених коштів на покращення ситуації в громаді;
 • кількість громадян, які відчують на собі результат впровадження проекту;
 • рівень співфінансування;
 • чіткість опису результатів проекту.

Оцінку буде проведено протягом 3х тижнів від закінчення дати прийому заявок. Список переможців конкурсу буде опубліковано на веб-сторінках www.misto-em.org.ua та www.enefcities.org.ua, а самим переможцям будуть розіслані повідомлення електронною поштою, у яких їх буде проінформовано про послідовність наступних кроків щодо впровадження проектів.

Підписання угоди, фінансові та інші зобов’язання

відкрити згорнути

Фінансування, що буде надаватися в рамках цього конкурсу передбачає такі принципи:

 • Фінансування буде надаватися безпосередньо виконавцям послуг, а не заявнику;
 • Заявник за необхідністю самостійно проведе відкритий тендер на залучення виконавців послуг;
 • Місто виплачує виконавцеві (підряднику) перший платіж у розмірі власного внеску;
 • АЕМУ виплачує решту ґранту після прийняття виконаних робіт містом та АЕМУ;
 • АЕМУ зберігає право скасувати ґрант, якщо виявить маніпуляції з проведенням тендеру на будь-якому етапі;
 • Результати проекту будуть розміщені у вільному доступі.

На етапі подачі заявки аплікант зобов’язаний підтвердити правдивість наданої інформації, готовність до співфінансування в обсязі щонайменше 30% від загальної суми бюджету проекту, а також згоду із тим, що сума фінансової підтримки в обсязі до 70% від загального кошторису проекту буде виплачена АЕМУ безпосередньо виконавцеві (підряднику) після прийняття виконаних ним робіт та послуг.

Після визначення переможця АЕМУ підписує з ним меморандум, в якому буде зафіксовано рішення про надання співфінансування від Механізму, обов’язки та рамки відповідальності сторін щодо впровадження проекту і гарантоване співфінансування впроваджуваних заходів з боку міста. Підписання меморандуму є обов’язковою умовою подальшої роботи з містом.

У свою чергу, після підписання меморандуму місто-переможець проводить конкурс на виконання робіт/надання відповідних послуг підрядником через публічну тендерну закупівлю або шляхом відбору із трьох пропозицій. На цьому етапі АЕМУ допомагає містам із підготовкою Технічного завдання для проведення згаданого конкурсу, а після визначення переможця серед підрядників укладає угоду між усіма сторонами – тристоронню (між АЕМУ, містом та підрядником), чи багатосторонню (між АЕМУ, містом, підрядником та інституцією, що є кінцевим бенефіціаром і окремою юридичною особою). В разі необхідності, між муніципалітетом/кінцевим бенефіціаром та підрядником може бути підписана окрема угода про гарантії оплати.

Впровадження проекту, верифікація результатів та звітність

відкрити згорнути

Після підписання угоди місто зобов’язане здійснити авансову виплату підрядникові в обсязі не менше 30% від загальної суми кошторису проекту (чи забезпечити виплату вказаної суми іншою стороною, що взяла на себе функції платника), а підрядник, у свою чергу – приступити до виконання робіт/надання послуг. В ході виконання робіт/надання послуг та після їх завершення технічні експерти від АЕМУ можуть здійснити перевірки на місці для дослідження їхньої якості та максимальної повноти дотримання зобов’язань, взятих на себе підрядником. Лише після перевірки результатів впровадженого проекту на їх відповідність Технічному завданню та декларованим у проектній заявці кількісним і якісним показникам та підписання акту про виконання робіт/послуг, АЕМУ здійснить виплату коштів із співфінансування (до 70% від загального бюджету проекту) на основі поданого муніципалітетом запиту. В разі невідповідності результатів переліченим вище критеріям АЕМУ зберігає за собою право затримати виплату вказаних вище коштів до усунення підрядником допущених недоліків або взагалі відмовити підряднику у виплаті в разі незадовільного виконання робіт/надання послуг.

Підрядник зобов’язаний зберігати всі матеріали та допоміжні документи, напрацьовані упродовж виконання завдань проекту, до закінчення передбачених проектом діяльностей та додати їхні копії до належним чином оформленого описового та фінансового звітів, які він подає в АЕМУ після завершення проекту. Оригінали матеріалів та документів повинні зберігатися в архіві підрядника, а останній повинен бути готовий надати їх в разі надходження запиту.

Якщо у вас виникли питання, напишіть нам на пошту: office@enefcities.org.ua

Або зателефонуйте: +38 032 245 52 62 (контактна особа - Андрій Кирчів або Святослав Павлюк)

Аплікаційна форма (заявка) на отримання співфінансування в рамках Механізму Підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель проекту «Енергоефективність у громадах ІІ»

завантажити