Фонд знань

На цій сторінці сайту представлена підбірка матеріалів на тему впровадження системи енергоменеджменту в містах, включаючи реалізацію заходів з енергоефективності. Просто оберіть зацікавивший Вас розділ та підрозділ та опановуйте нові знання!

Енергетичний менеджмент

Основи енергетичного менеджменту

відкрити згорнути

Енергетичний менеджмент – це комплекс заходів з моніторингу, аналізу та оптимізації постачання й використання енергії.

Завдяки розробленню та впровадженню енергетичної політики досягається економія енергетичних ресурсів та відбувається відповідне скорочення витрат на енергію, при цьому забезпечується достатній рівень постачання енергії та надання високоякісних енергетичних послуг (освітлення, опалення тощо).

Серед основних переваг впровадження системи енергоменеджменту в містах є заощадження бюджетних коштів, підвищення ефективності використання енергоресурсів і підтримка місцевої економіки.

Рекомендуємо наступні матеріали для ознайомлення з теми впровадження енергетичного менеджменту в муніципалітеті: стандарти, посібники, кращі практики.

1. Муніципальний енергоменеджмент в об’єднаних територіальних громадах

Публікація дає визначення муніципальному енергетичному менеджменту та містить рекомендації щодо його впровадження в об’єднаних територіальних громадах

2. Опис рівнів муніципального енергетичного менеджменту.

Документ визначає 3 рівні муніципального енергетичного менеджменту та містить опис відповідних завдань на кожному із рівнів, перелік необхідних ресурсів (доступні або які мають стати доступними для муніципалітетів), інформацію стосовно необхідного технічного обладнання, а також перелік чинників успіху.

3. Національний стандарт України ДСТУ ISO 50001:2014 «Системи енергетичного менеджменту».

Цей стандарт встановлює вимоги до системи енергетичного менеджменту, на основі яких організація може розробити та запровадити енергетичну політику, здійснити постановку цілей, завдань і розроблення планів заходів з урахуванням законодавчих вимог та інформації щодо аспектів, пов’язаних із суттєвим використанням енергії.

4. Посібник, підготовлений проектом USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні”.

У цьому посібнику Ви знайдете:

 • визначення основних завдань, що покладаються на систему енергетичного менеджменту в місті;
 • опис існуючих структур управління містами з точки зору контролю за ефективністю енергоспоживання;
 • інформація щодо процесу впровадження системи енергетичного менеджменту та системи моніторингу використання енергоресурсів;
 • рекомендації щодо проведення аналізу ефективності енергоспоживання закладами бюджетної сфери;
 • критерії оцінки ефективності функціонування системи енергетичного менеджменту;
 • пропозиції щодо впровадження системи стимулювання ощадного використання енергоресурсів;
 • а також приклади типових документів, що необхідні при впровадженні системи енергоменеджменту.

5. Презентація консультанта GIZ Дмитра Марусича «Енергетичний менеджмент в муніципалітетах» 

У презентації Ви знайдете відповіді на наступні питання:

 • що таке енергетичний менеджмент;
 • навіщо потрібен енергетичний менеджмент;
 • які перші кроки варто зробити для побудови системи енергоменеджменту;
 • як побудувати організаційно-управлінську структуру системи енергоменеджменту в бюджетній сфері;
 • приклади систем та інше.

6. Презентація заступника проекту GIZ Іми Хренової-Шимкіної «Енергетичний менеджмент в житлових будівлях».

Презентація допоможе зрозуміти:

 • хто повинен відповідати за належний стан житла;
 • як організувати процес управління;
 • які питання виникають при впровадженні проекту;
 • можливості ОСББ та інше.

7. Презентація експерту проекту USAID Михайла Тарновського «Енергетичний менеджмент – інструмент реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку».

У презентації Ви знайдете:

 • поняття енергоменеджменту;
 • структуру зв’язків та схему системи енергоменеджменту;
 • кроки для побудови сучасної систему енергоменеджменту;
 • а також іншу корисну інформацію.

 

 

Енергетичний моніторинг

відкрити згорнути

Енергетичний моніторинг – є одним із основних інструментів енергоменеджменту, призначений для контролю за споживанням енергетичних ресурсів. Тут ви зможете знайти посібники по енергомоніторингу, кращий досвід міст в цьому напрямку, керівництва та презентації.

 1. Презентація енергоменеджера м. Кам’янець-Подільський Юрія Лягутко «Енергетичний моніторинг в системі міста».

На прикладі м. Кам’янець-Подільський у презентації Ви ознайомитесь з:

 • перевагами запровадження системи енергомоніторингу;
 • етапами створення системи управління енергією в місті;
 • видами організаційних структур системи енергоменеджменту;
 • складнощами впровадження системи енергомоніторингу.

2. Презентація Дмитра Сакалюка, ГО «Екоклуб», «Система моніторингу споживання енергії в місті. Мотивація персоналу зберігати енергію».

У презентації Ви знайдете інформацію щодо:

 • цілей моніторингу енергоносіїв;
 • організація процесу збору інформації (періодичність моніторингу, програмне забезпечення);
 • аналіз енергоспоживання в місті;
 • практичні поради;
 • мотивація персоналу зберігати енергію.

Енергетичний аудит

відкрити згорнути

Енергетичний аудит це енергетичне обстеження з метою виявлення енергетичних втрат, аналізу енергоспоживання та розробки пріоритетних заходів з енергетичної модернізації.

Для детального ознайомлення з організацією процесу енергоаудиту рекомендуємо посібник «Енергетичний аудит», підготовлений Агентством ООН з питань промислового розвитку (ЮНІДО) за підтримки Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ)

У цьому посібнику Ви знайдете:

 • опис основних етапів енергоефективного аудиту;
 • інформацію щодо існуючих методологій проведення енергоаудиту;
 • з чого складається профіль використання енергії;
 • приклади аналізу потоків енергії;
 • рекомендації щодо оцінки споживання енергоресурсів;
 • методи перехресної перевірки даних;
 • рекомендації щодо змісту звіту з енергоаудиту;
 • які прилади використовуються для забезпечення енергоаудиту.

Угода мерів. ПДСЕРК

відкрити згорнути

ПДСЕР(K) – план дій зі сталого енергетичного розвитку (або SE(C)AP – Sustainable Energy (and Climate) Action Plan) – це стратегічний документ для міста, направлений на сталий кліматичний та енергетичний розвиток, оптимізацію споживання енергоресурсів, зниження викидів СО2, що містить конкретні цілі та заходи.

Тут ви зможете ознайомитися із посібниками, методологією та іншими матеріалами з успішної розробки ПДСЕР(K).

 1. Посібник Європейської комісії, Об’єднаного дослідного Центру, Інституту енергетики та транспорту «Как разработать «План действий по устойчивому энергетическому развитию» (ПДУЭР) в городах Восточного Партнерства и Центральной Азии.

Посібник складається з трьох частин.

У І частині описано процес написання ПДСЕР та його стратегічні принципи.

ІІ частина містить рекомендації з побудови кадастру викидів у базовому році та визначенню прогнозів викидів на основі сценарію «звичайного розвитку».

III частина присвячена опису технічних заходів та технологій, які можуть бути впроваджені місцевою владою для скорочення обсягів викидів.

 1. Шаблон для створення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста.
 2. Посібник, підготовлений проектом USAID, «Методичні рекомендації з організації та проведення громадських слухань із розгляду планів дій зі сталого енергетичного розвитку міста».

У посібнику ви знайдете корисну інформацію щодо:

 • передумов для розроблення ПДСЕР;
 • громадських слухань, як ефективного інструменту врахування громадської думки щодо розвитку міст;
 • методології організації та проведення громадських слухань з ПДСЕР;
 • а також приклад ПДСЕР.
 1. Посібник Офісу Угоди мерів «Краткий справочник. Совместный план действий по устойчивому энергетическому развитию».

У посібнику Ви знайдете відповіді на наступні питання:

 • що таке План дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР);
 • для чого потрібен спільний ПДСЕР;
 • хто може реалізовувати спільний ПДСЕР;
 • яка різниця між варіантом 1 і варіантом 2 спільного ПДСЕР;
 • як приєднатися до Угоди мерів у разі вибору спільного ПДСЕР;
 • чи можуть теперішні індивідуальні підписанти вирішити перейти на спільний ПДСЕР;
 • скільки місцевих органів влади прийняли підхід спільного ПДСЕР;
 • як на практиці приймається спільний ПДСЕР.

5. Порадник для органів місцевого самоврядування “Що повинно зробити місто, щоб стати успішним учасником Угоди мерів“, підготовлений та опублікований Асоціацією “Енергоефективні міста України”.

Посібники з управління проектами

відкрити згорнути
 1. Керівництво з реалізації проектів, розроблений Офісом підтримки Програми «Угода мерів»

В зазначеному керівництві ви знайдете:

Енергоефективна модернізація

Керівництво з утеплення

відкрити згорнути

Комплексна термосанація будівлі здатна зберегти до 80% енергії. Саме тому значну увагу слід приділити утепленню будівель.

В даному підрозділі ви зможете знайти посібники та інші матеріали з систем утеплення.

 1. Технічне керівництво з модернізації будівель, розроблений Офісом підтримки Програми «Угода мерів»

В зазначеному керівництві ви знайдете:

 • загальні правила проведення термомодернізації;
 • особливості термомодернізації даху; стін; підвалу;
 • заміна дверей та вікон;
 • чому необхідна вентиляція.
 1. Посібник European Association for External Thermal Insulation Composite Systems «European guideline for the application of ETICS» (англійською мовою).

Тут Ви знайдете опису Європейського стандарту з утеплення будівель ETICS. E.T.I.C.S. є абревіатурою: E – External (зовнішна), Т – Thermal (термічна), І – Insulation (ізоляційна), С- Composite (композитна), S – System (система).

Модернізація систем опалення

відкрити згорнути

 

В даному підрозділі представлені матеріали щодо сучасних підходів з модернізації систем опалення, в тому числі встановлення індивідуальних теплових пунктів, застосування автоматичного погодозалежного регулювання.

 1. Посібник компанії Данфосс «Термомоденізація житлового будинку».

В посібнику ви знайдете детальну інформацію про:

 • саме поняття термомодернізації;
 • перелік заходів, що можна провести у житловому будинку з термомодернізації;
 • види систем опалення;
 • рекомендації по встановленню індивідуального теплового пункту;
 • модернізацію системи опалення;
 • квартирний облік опалення;
 • модернізацію систем гарячого водопостачання.

 

 1. Книга В.В. Пиркова «Сучасні теплові пункти. Автоматика та регулювання».

Призначена для проектувальників та осіб, які займаються експлуатацію теплового обладнання.

В книзі ви знайдете інформацію про:

 • підключення абонентів;
 • модернізацію теплових пунктів;
 • блочні теплові пункти;
 • обладнання для теплових пунктів;
 • автоматичні регулятори;
 • насоси;
 • теплообмінники.

 

 1. Пам’ятка монтажникам від компанії Herz.

В якій ви знайдете інформацію про особливості монтажу термостатичних головок, клапанів та з’єднувальних трубопроводів.

 

 1. «Настільна книга проектувальника» від компанії Herz.

В якій ви знайдете:

 • схеми підключення опалювальних приладів в однотрубній схемі теплопостачання;
 • схеми підключення опалювальних приладів у двотрубних схемах теплопостачання;
 • розподілювачі для підключення опалювальних приладів;
 • гідравлічне балансування у системах опалення та кондиціонування;
 • гідравліка у системах опалення, охолодження, вентиляції та водопостачання;
 • керівництво з підлогового опалення;
 • аналіз результатів реконструкції опалювальних систем.

 

 1. Стаття «Як регулювати тепловий режим будинку?», підготовлена проектом USAID.

В якій ви дізнаєтеся:

 • чому важливо регулювати тепловий режим у будинку;
 • що таке ІТП;
 • чому багато ІТП не виконують свої функції;
 • скільки коштує встановлення автоматизованого ІТП;
 • за скільки років окупиться встановлення ІТП.

Заміна вікон та дверей

відкрити згорнути

Заміна та дверей на енергоефективні є одним із перших заходів, який впроваджують на об’єкті. Відповідність технічним вимогам та правильно виконаний монтаж є запорукою досягнення успіху. Тут ви зможете знайти посібники та інші матеріали із монтажу вікон та дверей.

 1. Презентація компанії REHAU «Енергоефективні вікна – переваги та особливості»

Із презентації ви довідаєтеся:

 • що таке енергоефективне вікно;
 • про що недоговорюють продавці вікон;
 • корисні поради при монтажі вікон.

Системи вентиляції

відкрити згорнути

Системи вентиляції. Система вентиляції впливає не тільки на споживання енергетичних ресурсів, а й на комфорт та здоров’я відвідувачів будівлі. Матеріали з модернізації вентиляційних систем будуть розміщені у цьому розділі  вже незабаром.

Внутрішнє освітлення

відкрити згорнути

Внутрішнє освітлення. Внутрішнє освітлення у приміщеннях має високий потенціал до економії та має виконуватися із додержанням відповідних норм. Посібники та інші інформаційні матеріали з модернізації внутрішнього освітлення будуть розміщені у цьому розділі  вже незабаром.

Вуличне освітлення

відкрити згорнути

Вуличне освітлення. Модернізація вуличного освітлення дозволяє значно оптимізувати енергоспоживання у муніципалітеті завдяки використанню сучасних світильників, систем автоматизації та ін. Тут ви зможете знайти посібники та інші матеріали з модернізації вуличного освітлення.

 1. Презентація технічного експерту Команди Підтримки «Угоди Мерів» Сергія Зінченка «Технічний нагляд за проектами реконструкції вуличного освітлення в рамках проектів CoM DeP».

Із презентації ви довідаєтеся про:

 • загальні характеристики проектів із зовнішнього освітлення;
 • на що звертати увагу при реалізації проектів із зовнішнього освітлення;
 • алгоритм контролю виконання робіт;
 • «слабкі сторони» в освітленні;
 • корисні приклади.

Відновлювані джерела енергії

відкрити згорнути

Відновлювані джерела енергії – це джерела енергії, відновлення яких здійснюється в природі постійно (енергія з біомаси, енергія сонця, вітру, річок та океанів, землі тощо). Окрім природних відновлюваних джерел енергії, сьогодні широке розповсюдження отримали так званні антропогенні, до яких відносяться відходи діяльності людини (теплові, органічні тощо). Тут Ви зможете знайти посібники та інші матеріали із застосування відновлюваних джерел енергії.

 1. Посібник проекту USAID «Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні»

З посібника ви дізнаєтеся про:

 • базові поняття енергетичного використання біомаси;
 • оцінка енергетичних ресурсів біомаси;
 • практика реалізації проектів енергетичного використання біомаси;
 • успішні приклади реалізації проектів виробництва теплової енергії з біомаси.

 

 1. Навчальний онлайн курс компанії Buderus «Побутові геліосистеми Buderus»

З цього онлайн курсу ви можете довідатися про:

 • призначення геліосистем: для гарячого водопостачання, опалення або нагріву води басейна;
 • технічний опис компонентів геліосистеми;
 • особливості встановлення геліосистем на даху та фасаді;
 • проектування гідравліки;
 • рекомендації з монтажу, заповненню та безпеки.

 

 1. Посібник «Використання сонячної теплової енергії в промисловості», підготовлений для проекту UNIDO – GEF

В посібнику ви знайдете інформацію про:

 • ситуацію та потенціал сонячної енергії в світі;
 • базові положення сонячної теплоенергетики;
 • типи колекторів;
 • особливості інтеграції сонячних установок;
 • економічну доцільність таких заходів;
 • практичні приклади.

 

 1. Технічний звіт проекту USELF з оцінки потенціалу відновлюваної енергетики в Україні: Енергія вітру.

У звіті міститься наступна інформація:

 • ресурси і потенціал вітрової енергетики;
 • складові елементи і конфігурація вітрових електростанцій;
 • огляд технологій вітрової енергетики;
 • вибір майданчика та будівельні роботи.

 

 

Комунікаційні інструменти

Посібники з комунікації

відкрити згорнути

Комунікація є дуже важливою складовою у поширенні досвіду, збільшення охоплення ключової аудиторії, її мотивації до активних дій. У цьому підрозділі розміщені матеріали, що допоможуть правильно сформулювати свої меседжи та комунікувати їх цільовій аудиторії.

Посібник з комунікації Представництва Європейського Союзу в Україні «Комунікаційні рішення для проектів Європейського Союзу в Україні»

З посібника ви довідаєтеся:

– як побудувати комунікаційну стратегію;

– особливості стосунків з медіа;

– інші корисні приклади та поради;

– правила візуальної презентації ЄС;

– основні засади комунікаційної  стратегії проектів представництва ЄС в Україні.

 

Приклади типових заходів

відкрити згорнути

Приклади типових заходів для Днів енергії. Проведення щорічних Днів енергії є доброю нагодою звернути увагу населення, представників бюджетних закладів, підприємств та інших організацій на питання раціонального споживання енергетичних ресурсів (для міст-підписантів Угоди мерів цей захід є обов’язковим). У цьому підрозділі знаходяться поради приклади типових заходів для проведення Днів енергії.

 1. Порадник для організаторів міських Днів Сталої Енергії  Асоціації «Енергоефективні міста України» «Енергетичний «лікнеп» як запорука заможної громади і здорового довкілля».

У пораднику ви знайдете інформацію:

 • що таке Дні Сталої Енергії;
 • основні складники успіху;
 • чого слід остерігатись;
 • як організувати Дні Енергії;
 • як виміряти успіх Днів Сталої Енергії;
 • про особливу роль ЗМІ;
 • ідеї можливих заходів під час Днів Сталої Енергії;
 • де можна отримати допомогу.

 

 1. Презентація Марини Борисової «Соглашение мэров: Дни энергии лучшие практики».

У презентації міститься інформація:

 • що таке Дні енергії та для чого вони;
 • що таке Європейський тиждень сталої енергії;
 • як зареєструвати Дні енергії на сайті Угода мерів;
 • практичні поради щодо проведення Днів Енергії.

 

Приклади документів

Рівень А

відкрити згорнути

У даному розділі Ви можете ознайомитися з прикладами реальних документів, що були розроблені, офіційно прийняті та використовуються містами.

 • Концепція запровадження системи енергетичного менеджменту

Кам’янець-Подільська міська рада

Львівська міська рада

Миргородська міська рада

 • Положення про відділ енергоменеджменту

Долинська міська рада

Львівська міська рада

Миргородська міська рада

 • Посадова інструкція завідувача відділу енергозбереження

Кам’янець-Подільська міська рада

 • Посадова інструкція головного спеціаліста відділу енергозбереження

Кам’янець-Подільська міська рада

Миргородська міська рада

 • Рішення Про утворення Дорадчого комітету з питань підвищення енергоефективності у комунальній сфері

Кам’янець-Подільська міська рада

 • Рішення Про створення ради з питань енергозбереження при міському голові

Долинська міська рада